+420 732 226 966 info@wattplus.cz

S pískovým úložištěm získáte úplnou energetickou nezávislost a svobodu.

Současná situace na energetických trzích v Evropě je náročná. Okamžité ceny energií neustále rostou, což vede ke zvyšování nákladů pro spotřebitele. Kromě toho se v celé Evropě, a vlastně i ve světě, stále častěji stává, že fotovoltaické elektrárny musí být odpojovány z důvodu přetížení distribučních sítí. Lze očekávat, že v budoucnu se, bez přijetí patřičných opatření, tato situace bude opakovat stále častěji.

Skladování v písku představuje důležité řešení v těchto problematických obdobích, kdy distribuční sítě nelze využít k přenosu a prodeji elektřiny z fotovoltaických a větrných elektráren. Naše technologie umožňuje dosáhnout energetické nezávislosti a mít vlastní zdroj energie po celý rok. Kromě toho poskytuje ochranu investic do fotovoltaických a větrných elektráren.

 

 

Pískové úložiště využívá jako médium písek, který má neomezenou životnost a za běžných podmínek nepodléhá degradaci. To znamená, že pískové úložiště má potenciál spolehlivého a trvalého provozu po mnoho let, s minimálními náklady na údržbu a obnovu. Písek tak vydrží neporušený po tisíce let, pokud teplota nepřekročí 1 300 °C.

Pískové úložiště, známé také jako písková baterie, je speciální vysokoteplotní systém určený k ukládání tepelné energie. Tato technologie umožňuje ukládat teplo do písku, který je ohříván externím zdrojem – v našem případě zařízením KPS (viz foto). Písek tak dosahuje teplot přibližně 400 °C až 480 °C. Tuto akumulovanou energii lze pak využít k ohřevu vody, vzduchu a v některých případech i zpětně k výrobě elektřiny.

 

Naše pískové úložiště umožňuje uchovávat teplo po dobu několika hodin až několika měsíců, v závislosti na počáteční technické konfiguraci. To je možné díky vysoké tepelné kapacitě písku, který dokáže uložit velké množství tepla v relativně malém objemu. Například 1 m3 písku dokáže při teplotě 400 °C uložit přibližně 100 kWh využitelné energie, což znamená, že 10 m3 písku může uložit až 1 MWh energie pro další využití.

 

Pískové úložiště nejenže může uchovávat přebytečnou elektřinu ze solární nebo větrné elektrárny, ale také umožňuje uživateli, se speciální konfigurací úložiště, pružně reagovat na změny v nabídce a poptávce po elektřině na trhu. Když jsou ceny elektřiny na trhu nízké, může skladování v písku ukládat energii přímo ze sítě, aby byla uživateli k dispozici, až budou ceny vyšší.

Specifikace Watt KPS+

KPS neboli Kompaktní předávací stanice, je kombinací vysoce účinného tepelného čerpadla s topným faktorem až 11 a ohřívací stanice pískových úložišť.

Primární výkon

Tepelný výkon pro potřeby domu 10 kW

Sekundární výkon

Tepelný výkon pro potřeby ohřevu tepelných úložišť 6 kW

Průměrný příkon

TČ 900 W při tepleném výkonu 10 kW

Topný faktor

11

Rozměry

(V x Š x H) 1250 x 600 x 600 mm

Hmotnost

220 kg

Kód produktu

WKPS610

Primární výkon

Tepelný výkon pro potřeby domu 10 kW

Sekundární výkon

Tepelný výkon pro potřeby ohřevu tepelných úložišť 8 kW

Průměrný příkon

TČ 900 W při tepleném výkonu 10 kW

Topný faktor

11

Rozměry

(V x Š x H) 1250 x 600 x 600 mm

Hmotnost

220 kg

Kód produktu

WKPS810

Pro individuální konfiguraci nás prosím kontaktujte.

Wattor

 

je jednou ze součástí našeho komplexního řešení pro zpětné získání elektrické energie z horkého písku.

Wattor je excentrická, vysoce účinná turbína, pracující jak se stlačeným plynem tak i párou. Naším postupným dovývojem jsme dosáhli účinnosti Wattoru ve výši přesahující 50%. Tohoto výsledku bylo opakovaně dosaženo při testech na Technické univerzitě v Plzni. Aktuálně pracujeme na variantě ještě s vyšší účinností.

Wattor je k dispozici ve dvou výkonech 20 a 140 kW ( aktuálně vyvíjíme Wattor o výkonu 10 kW pro rodinné domy ) a nabízí několik výhod:

– Lze jej řadit do kaskád, například 7 x 140 kW, což je vhodné pro fotovoltaické elektrárny s výkonem okolo 1 MWp.

– Základní účinnost Wattoru přesahuje 50%.

– Náklady na konfiguraci Wattoru, např. 7 x 140 kW, což představuje výkon 0,98 MW, pískového úložiště o akumulační schopnosti 10MWh a parního vyvíječe odpovídajícího výkonu činí v současné době 7,9 mil.Kč.

– Pro srovnání, náklady na pořízení lithiového bateriového úložiště s kapacitou 10 MWh jsou přibližně 100 milionů Kč, s životností 5-8 let při častém vytěžování.

Pro porovnání, náklady na pořízení pískového oproti lithiovému bateriovému úložišti s kapacitou 10 MWh jsou přibližně 10 : 100 mil.Kč s životností  5 : 25 let, obojí ve prospěch pískového úložiště.

Celý systém pískového úložiště lze sledovat a ovládat prostřednictvím mobilní aplikace WATT+ control.

Za pomoci neustálého vývoje a inovace námi dodávaných produktů, poskytujeme našim klientům
nadstandartní řešení jejich energetických potřeb a požadavků

Rezervační a kontaktní formulář.

GDPR